For mobile phone (Handy) users: Please use your display pen and a magnifying glass

Montag, 17. September 2018

Artists born in Europe Netherlands South Holland Leiden|Künstler geboren in Europa Niederlande Südholland Leiden

Artists born in other city | Künstler geboren in anderer Stadt
Artists born in other district | Künstler geboren in anderem Land

17th century - 17. Jahrhundert
* 1606 Rijn, Rembrandt Harmenszoon van
* 1607 Lievens, Jan
* 1611 Velde, Willem van de
* 1612 Post, Frans
* 1629 Metsu, Gabriël
* 1631 Heem, Cornelis de
16th century - 16. Jahrhundert
* 1556 Veen, Otto van
* 1561 Dolende, Zacharias
* 1596 Goyen, Jan van
15th century - 15. Jahrhundert
* 1473 Leyden, Niclas Gerhaert van
* 1484 Kunst, Pieter Cornelsz.
* 1494 Leyden, Lucas van